Loading...

Kategoria: Społeczeństwo

Category:

Metody badań w socjologii

Ogólnie rzecz biorąc, nauki możemy podzielić na ścisłe i humanistyczne (społeczne). Socjologia mieści się, oczywiście, w tej drugiej kategorii. Różnią się one od siebie dość znacznie, co widać

Posted On :
Category:

Socjologia

Socjologia jest jedną z najbardziej popularnych nauk humanistycznych. Zajmuje się ona systematycznym badaniem funkcjonowania społeczeństwa i zachodzących w nim zmian. Przedmiotem badań socjologów

Posted On :