Loading...

Pokolenie baby boomers, X,Y, Z – kim są i jak zachowują się na rynku pracy?

izolacje termiczne

Wraz z upływem lat zmienia się styl życia społeczeństwa, dochodzi do zmian na rynku pracy, dokonują się postępy w technice i rozwija się nauka. Gdy zmieniają się czasy, zmieniają się też ludzkie zachowania i charakter, ponieważ każdy stara się przystosować do nowych warunków. Z tego też powodu mamy do czynienia z wyróżnieniem kilku pokoleń określanych jako baby boomers, pokolenie X, Y oraz Z. Każde z tych pokoleń cechuje się pewnym zachowaniem, charakterystycznym dla osób urodzonych w danych latach. Co oznaczają te literki i czy podziały faktycznie są słuszne? Jakimi pracownikami okazują się osoby z danych pokoleń?

BB, czyli baby boomers

Do pokolenia baby boomers, w skrócie BB, należą osoby z powojennego wyżu demograficznego, czyli urodzone w latach 1946-1956. Baby boomersów ubywa na rynku pracy z tego względu, iż osoby te odchodzą na emeryturę. Warto zauważyć, że co trzecia osoba BB pracuje bądź pracowała w sektorze publicznym. Przedstawiciele generacji BB przywiązują się do miejsca pracy i do swojego stanowiska – rzadko je zmieniają, czego nie można powiedzieć o młodszych pokoleniach. Nawet po osiągnięciu wieku emerytalnego wciąż są chętni do pracy. W pracy są zaangażowani i potrafią globalnie spojrzeć na problemy. Baby boomers czują się jednak niekomfortowo w sytuacji konfliktowej i mogą wykazywać niechęć do swoich rówieśników.

Pokolenie X, czyli pokolenie PRL

To w zasadzie dzieci osób z pokolenia baby boomers. Zwane także pokoleniem PRL.

Do generacji X zalicza się osoby urodzone w II połowie XX w. (na świecie w latach 1965-1979, a w Polsce 1961–1983/1985). W pokoleniu tym jest niemal dwukrotnie więcej osób z wyższym wykształceniem niż w pokoleniu BB. Ich światopogląd i zachowanie na rynku pracy jest oczywiście inne niż ich rodziców. Pokolenie X odrzuca świat kreowany przez system, a także odrzuca wyścig szczurów. Dla takich osób praca jest najważniejsza, ale coraz więcej ludzi dąży do równowagi między życiem zawodowym a życiem prywatnym. Są to także ludzie nieco zagubieni, nie potrafiący sprecyzować swoich życiowych celów, niekiedy nie mogący odnaleźć się w chaosie świata współczesnego. Stąd też wziął się symbol X, oznaczający niewiadomą. Mimo to osoby te są dojrzałymi, lojalnymi pracownikami, którym można zaufać. Choć nie boją się nowych technologii, to i tak preferują bezpośrednie kontakty i zapiski na papierze.

Pokolenie Y, czyli Millenialsi

Do pokolenia Y, określanego jako Millenialsi, należą osoby urodzone w latach 1980-1989. W pokoleniu tym prawie co druga osoba posiada wyższe wykształcenie, dlatego też generację Y uznaje się za najlepiej wykształconą. Osoby te nie tylko mogą pochwalić się dyplomem wyższej uczelni, ale również znajomością języków obcych.

Pokolenie Y nie wzbrania się przed nowymi technologiami. Wręcz przeciwnie – chętnie z nich korzysta. Pracowników cechuje wielozadaniowość i otwartość na nowe wyzwania. Są zaangażowani w swoją pracę, ale stawiają na elastyczność w zakresie godzin i miejsca pracy. Od pracodawcy oczekują zadowalającej płacy i inwestowania w ich rozwój zawodowy. Millenialsi żyją w „globalnej wiosce” – chętnie korzystają z internetu i bardzo dobrze znają jego możliwości.

Pokolenie Z, inaczej pokolenie C

Do generacji Z zalicza się osoby urodzone w latach 90. (od 1990 roku włącznie). Pokolenie to zwane jest także generacją C, która pochodzi od angielskich słówek „connect, communicate, change. Niektóre osoby z tego pokolenia dopiero zaczynają działać na rynku pracy, a inne ciągle studiują. Pokolenie Z niemal nie pamięta życia bez internetu, a nawet czasów, kiedy Polska nie należała jeszcze do Unii Europejskiej. Już od najmłodszych lat oswajają się ze smartfonami, tabletami, komputerami i internetem. Wyróżniają się kreatywnością, interesują się nowymi technologiami, chcą się odznaczać, a nie podążać za tłumem.

To pokolenie, które przywiązuje dużą wagę do wykształcenia. Jednak osoby z generacji C są niecierpliwe, trudno im się skoncentrować i wytrzymać w jednym miejscu pracy na długo.