Loading...

Niezastąpione kobiety

Czy można sobie wyobrazić świat bez kobiet? Czy w ogóle ma sens rozważanie rzeczywistości wokół nas, w której brakowałoby pań? Ludzkość składa się od zawsze z kobiet i z mężczyzn. Obie płcie wzajemnie się uzupełniają i nie ma żadnego powodu, aby podważać ten stan rzeczy. Na tym tle chwilami dziwnie i kontrowersyjnie wyglądają działania niektórych feministek, które zdają się nie ograniczać do upominania się o szacunek dla pań i docenienie ich roli. Nazbyt często feminizm staje się elementem ideologii, której ogólny wyraz jest anty-męski i w jakiś sposób podważa społeczny porządek, który wbrew pozorom nie został przez nikogo wymyślony, a wynika wprost z natury człowieka.

Naprawdę nie potrzeba żadnych ideowych bojowniczek, aby wiedzieć, że bez kobiet świat nie miałby racji bytu i to pod wieloma względami. Weźmy chociażby za przykład byt czysto biologiczny. Każdy wie, że to kobiety rodzą dzieci, więc bez nich rozmnażanie się nie byłoby wykonalne. Popęd seksualny jaki rodzi się pomiędzy paniami i panami to demograficzny motor napędowy planety.