Loading...

Model patriarchalny i jego konsekwencje

Sklep marki Haftina Atelier http://ornaty.pl/ oferujący szaty liturgiczne, obrusy ołtarzowe i bieliznę kielichową alba-plus.com.pl

Sprawa, która budzi szczególne emocje wśród ideowo aktywnych feministek to patriarchalny model rodziny, a szerzej rzecz ujmując – całego społeczeństwa.

Mowa tutaj o sytuacji, w której dominującą rolę w domu i w państwie odgrywają mężczyźni.

Za źródło patriarchalizmu uznawane jest chrześcijaństwo, co wpisuje się w ideologiczne założenia feministek, ale niekoniecznie jest zgodne z prawdą.

Tak naprawdę ów patriarchalny model zafunkcjonował w społeczeństwach na długo przed pojawieniem się pierwszych chrześcijan i przetrwał w różnych formach aż do dziś.

I to, że jest w odbiorze społecznym czymś bardziej naturalnym najlepiej świadczy o tym, że nie jest to tak złe rozwiązanie, jak próbują nas o tym ruchy feministyczne przekonać.

Przy okazji warto sobie powiedzieć, że sam fakt istnienia patriarchalizmu w żaden sposób nie upośledza pozycji kobiet, przynajmniej w warunkach cywilizacji łacińskiej.

To w naszym kręgu kulturowym szacunek do każdego człowieka był zawsze mocno akcentowany i wpisał się w szeroko rozumiane unormowania stosunków społecznych.

Nie ma o tym mowy chociażby w kulturze islamu.