Loading...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

świece sojowe polskie

Trudno mówić o gospodarce nie wspominając o międzynarodowych stosunkach gospodarczych.

To inaczej międzynarodowe stosunki ekonomiczne czyli dyscyplina nauki.

Opiera się ona na zbliżonych do pozostałych dziedzin ekonomii podstawach metodologicznych.

Ogólne motywy, którymi kierują się przedsiębiorstwa czy też państwa lub grupy państw w sferze działalności ekonomicznej są bowiem podobne bez względu na to, czy działalność ta ma charakter wewnątrzkrajowy czy międzynarodowy.

Jednakże międzynarodowe stosunki gospodarcze różnicuje od innych dziedzin ekonomii zakres zainteresowań badawczych.

Akcent w tej dyscyplinie jest położony na powiązaniach między przedsiębiorstwami, krajami lub grupami krajów występujących w skali międzynarodowej.

Powiązania są analizowane z dwóch punktów widzenia.

Pierwszy to punkt widzenia praw ekonomicznych rządzących zachowaniami przedsiębiorstw, krajów i grup krajów w procesie kształtowania międzynarodowych powiązań gospodarczych.

A także z punktu widzenia polityki ekonomicznej, którą prowadzą podmioty gospodarcze rozwijając powiązania międzynarodowe.