Loading...

Islamskie kobiety w Europie

psycholog dziecięcy zielona góra

Muzułmanie, mężczyźni i kobiety, od wieków mieszkają w Europie Wschodniej i Środkowej, jedynie ich obecność na zachodzie Europy to stosunkowo nowe, związane z migracjami zjawisko.

Kobiety muzułmańskie do Europy Zachodniej przybywały bowiem znacznie później niż imigranci-mężczyźni, którzy najczęściej pojawiają się jako pierwsi.

Dopiero gdy już uda im się zadomowić, sprowadzają żony, siostry, córki, a czasem także matki, bo opieka nad rodzicami należy do obowiązków muzułmanina.

Widać to w statystyce: np.

w Niemczech kobiety stanowią 51% całego społeczeństwa, a wśród imigrantów z państw muzułmańskich 40,2%, w Wielkiej Brytanii natomiast, gdzie populacja muzułmanów jest bardziej zasiedziała, odsetek kobiet jest wyższy i wynosi 48% – wobec 51,5% w całym społeczeństwie brytyjskim.

W dodatku muzułmanki na zachodzie Europy są w większości młode, np.

w Wielkiej Brytanii dziewczęta przed 25 rokiem życia stanowią 53% wszystkich muzułmanek, podczas gdy dla ogółu Brytyjek odsetek ten wynosi 30%.