Loading...

Ilu tak naprawdę jest muzułmanów w Europie?

www.garwoszlaki.pl https://kulczykinvestments.com/ psycholog dziecięcy zielona góra

Z analizy instytutu Pew Research wynika, że mniejszość muzułmańska we wszystkich krajach europejskich stanowiła w 2010 r. około 6 proc. całej populacji (oznacza to, że od 1990 r. powiększyła się ona o około 2 pkt.

proc.). Pew przewiduje, że w do 2030 r. powiększy się ona do 8 proc.

Najwięcej muzułmanów jest oczywiście na terenach, na których żyją oni od pokoleń, a więc w Bośni i Hercegowinie, Albanii, Bułgarii, a także Rosji. Jeśli jednak chodzi o Europę Zachodnią, to najliczniejsza grupa wyznawców Allacha zamieszkuje Francję, gdzie ich liczba sięga 4,7 miliona, co stanowi 7,5 proc. populacji kraju. Stosunkowo liczne mniejszości muzułmańskie też Belgia (6 proc.

), Austria i Szwajcaria (po 5,7 proc.). Dla porównania w Polsce wyznawców islamu jest według różnych szacunków od 15 do 25 tys., co stanowi mniej niż 0,1 proc.

ludności naszego kraju. Ankietowani przez instytut badawczy Ipsos Mori mieszkańcy Francji twierdzili na przykład, że odsetek muzułmanów sięga w ich kraju aż 31 proc. (podczas gdy tak naprawdę nie przekracza 8 proc.).

Z kolei Brytyjczycy szacowali ten odsetek na 21 proc., czyli czterokrotnie więcej niż w rzeczywistości. Wyniki Ipsos Mori określono mianem „indeksu ignorancji”, bowiem dowiodły one, że większość ludzi kompletnie nie zdaje sobie sprawy ze składu własnego społeczeństw. Mogą one też jednak świadczyć o tym, jak znaczącym problemem wydaje się obecność muzułmanów mieszkańcom zachodniej Europy.