Loading...

Gospodarka w czasie wojny

stoły krzesła konferencyjne

Gospodarka wojenna to sposób prowadzenia polityki gospodarczej, w którym cele takowej są podporządkowane prowadzonym w danym czasie działaniom wojennym. Model gospodarki wojennej po raz pierwszy uwidocznił się podczas I wojny światowej. Postawiła ona przed gospodarkami państw nieznane im wcześniej wymagania. Zapotrzebowania armii oraz plany przestawienia produkcji przemysłowej z cywilnej na wojskową skłoniły państwa do wdrożenia nowych sposobów oddziaływania na system gospodarczy.

Wówczas rządy ingerowały w mechanizmy rynkowe, choćby poprzez reglamentację produkcji i zaopatrzenia. Kluczowe znaczenie zyskiwały też rozbudowywane lub powoływane struktury urzędnicze. W Niemczech powstał tak zwany Urząd Wojenny, zaś w Wielkiej Brytanii Ministerstwo do spraw Programowania i Kontroli Produkcji Wojennej, w Rosji Komisja Obrony. Wówczas uchwalono także nadzwyczajne podatki, emitowano pieniądze papierowe oraz masowo korzystano z pożyczek zagranicznych, głównie pożyczano od Stanów Zjednoczonych.

Szczególnie silnej kontroli została poddana gospodarka ówczesnych Niemiec – część rozwiązań z ich systemu przeniesiono w późniejszych latach na grunt gospodarki sowieckiej.