Loading...

Gospodarka przestrzenna

www.xxiv-ozhs.pl zwrot vat z zagranicy

Gdy zastanawiamy się czym jest gospodarka musimy wziąć pod uwagę fakt, iż są różne rodzaje gospodarek.

Między innymi gospodarka przestrzenna.

Jest to całokształt działań biernych i czynnych dotyczących podmiotów i przedmiotów związanych z organizacją użytkowania przestrzeni.

Celem gospodarki przestrzennej jest zarówno ochrona określonych wartości przestrzeni, jak i racjonalne kształtowanie przestrzeni przez stymulowanie procesów gospodarczych.

Działania ochronne obejmują dążenie do zachowania równowagi pomiędzy elementami naturalnymi środowiska, a wytworami działalności ludzkiej.

Zaś kształtowanie przestrzeni to działanie związane z nowymi kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego.

Na gospodarkę przestrzenną składają się trzy rodzaje działalności.

Są to działalność koordynacyjno-regulacyjna, działalność inwestycyjna oraz działalność kontrolna.

Warto także zaznaczyć, że w ramach gospodarki przestrzennej wyróżnia się gospodarkę gruntami, czyli przestrzenią zurbanizowaną i zabudowaną oraz gospodarkę ziemią czyli przestrzenią rolną, leśną i wiejską.