Loading...

Centrum Badania Opinii Społecznej

https://www.ergoexpert.pl/pokoj-dziecka/lozka-dla-dzieci alba-plus.com.pl

W Polsce jest wiele instytucji zajmujących się przeprowadzaniem badań społecznych. Część z nich działa jedynie na własne potrzeby, a inne to komercyjne instytucje, które można wynająć do przeprowadzenia określonego sondażu bądź badania.

Szczególnie miejsce zajmuje tutaj Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS), które podlega władzom państwowym. CBOS został powołany do życia w 1982 roku, chociaż oczywiście wynikom jego badań Polacy mogli ufać dopiero po 1989 roku, kiedy zapanowała u nas w kraju demokracja.

Aktualnie omawiana instytucja działa jako fundacja, która podlega bezpośrednio pod kancelarię premiera. Rada CBOS składa się z jedenastu członków, wśród których znajduje się przewodniczący.

Zadaniem CBOS-u jest prowadzenie publicznych badań społecznych. Jego praca nie ma więc charakteru komercyjnego.

Wyniki oraz analizy przeprowadzonych przez niego badań znaleźć można w Internecie – są one nieodpłatnie podane do wiadomości publicznej. Z pewnością, jest to instytucja przydatna społecznie.