Loading...

Autor: lucja

Category:

Metody badań w socjologii

Ogólnie rzecz biorąc, nauki możemy podzielić na ścisłe i humanistyczne (społeczne). Socjologia mieści się, oczywiście, w tej drugiej kategorii. Różnią się one od siebie dość znacznie, co widać

Posted On :